Allt inom måleri och industrigolv

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy


Måleribolagets kvalitetspolicy baseras på få, enkla och väl genomtänkta riktlinjer. Dessa riktlinjer är lätta att efterfölja och leder till ett lättkontrollerat och väldokumenterat arbetsflöde. Med hjälp av dessa riktlinjer kan vi tillfredsställa kundens önskemål och på bästa sätt utnyttja företagets och medarbetarnas speciella kompetens.


  • Genom ett nära samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda bra och väl utprovade produkter.
  • Vi skall alltid arbeta med personal med rätt kompetens och behörighet för att redan på offereringsbasis erbjuda ett bra måleri till rätt pris.
  • Vår verksamhet baseras på en systematiskt arbetsplanering och efterföljande arbetsflöde med rätt personal på rätt objekt.
  • Dokumentering och egenkontroller utförs på alla projekt, stora som små.
  • Uppföljning sker genom efterenhetsåterföring för att vi ständigt ska kunna förbättra oss.


Miljö


Måleribolaget erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster med ett långvarigt resultat. Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda.


  • Vi erbjuder alltid våra kunder miljöanpassade produktval.
  • Att erbjuda material och metoder som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa.
  • Förebygga för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan.
  • Alla som jobbar inom Måleribolaget har adekvat kunskap om miljöarbetet, förljer lagar som gäller för miljöskydd samt hushållar med resurser och energi.
  • Vi tar ansvar för det avfall vårt arbete genererar samt arbetar proaktivt för att begränsa uppkomsten av avfall.