Allt inom måleri och industrigolv

Vi utför alla traditionella måleriarbeten in- och utvändigt samt är specialiserade på industrigolv.

Färgprodukter

Vi använder oss utav Alcros miljövänliga produkter som är anpassade för målning av husets alla ytor - från fasad till väggar till våtrum.


Alcro kan erbjuda miljövänliga alternativ för så gott alla målningsbehov. Sedan en längre tid är Alcro kvalitetssäkrat enligt 9001 och miljösäkrat enligt ISO 14001.


Ett exempel på Alcros miljömål är att de erbjuder vattenburna produkter för alla ändamål.


Resan startade på 1970-talet, då Flügger byggde en ny fabrik i Kolding som redan var inriktad på att producera miljövänlig, vattenbaserad färg. En del av resan handlade om att byta ut färgämnen innehållande tungmetaller mot nya, som ändå skulle kunna vara färgfasta och tåla användning utomhus.


2005 blev produktionen i Danmark och Sverige ISO 14001-certifierad, och 2011 kom certifieringen av tapetproduktionen i Polen, följt av certifieringen av färgproduktionen i Kina 2012.
Under de senaste åren har fokus legat på biocider, som i vissa fall kan vara allergiframkallande.

På Flügger ligger vi i framkant av utvecklingen, och de flesta produkter för inomhusbruk har märkningen Ecolabel, som är konsumenternas objektiva mått på hur hälsofarlig produkten är att använda.


Flügger fokuserar på att märka och deklarera produkterna så att våra kunder kan vara säkra på vad de innehåller – även när det kräver mer information än vad lagstiftningen föreskriver.

Flügger har dessutom skärpt de egna kraven på hur mycket MI företagets produkter får innehålla.

Industrigolv

Vi är stolta att få arbeta som golventreprenör åt den främsta fogfria golvleverantören på den skandinaviska och europeiska marknaden Mapei.


Mapei erbjuder specialiserade och avancerade lösningar för byggprojekt av alla de slag, produkter och system som underlättar arbetet och ger ett perfekt resultat, varje gång. Ett brett sortiment av golvlösningar för de industriella och publika marknaderna. Deras produkter består av härdplasterna epoxi, akryl eller polyuretan och de anpassar beroende på verksamet och krav.


Mapei är inte bara en leverantör, de är dessutom samarbetspartner till kunder och andra och de erbjuder ett oöverträffat produktsortiment. Mapei's namn står för innovation och vi utvecklar tusentals nya produktsammansättningar varje år för att tillgodose våra kunders behov. Mapei erbjuder mer än 5 000 tekniskt avancerade produkter som uppfyller alla tänkbara krav och bidrar till att förbättra allt från hållfastheten till den miljömässiga hållbarheten för olika typer av byggnadskonstruktioner.


Deras moderna golvbeläggningar och golvfärger för industrier och offentliga miljöer är så mycket mer än bara ett golv. Golven ingår i kompletta system där estetik, funktion och slitstyrka står i fokus och utgör viktiga faktorer för helheten.


Deras massagolv är fogfria och därmed lättstädade vilket gör att de lämpar sig väl för miljöer med höga hygienkrav. Golvets egenskaper ger sammantaget en lösning som förutom att vara funktionell också är mycket ekonomisk.


Epoxigolv


Epoxi är den beläggning som bäst kan anpassas efter kundens specifika behov. Dess egenskaper gör att den passar mycket utmärkt i tillexempel tunga industrier med stor mekanisk påfrestning, vid behandling av kemikalier eller våtutrymmen. Epoxiplasten läggs direkt på betong och ger ett bra skydd som håller länge. Stort urval av färg och struktur. Går även att halkskydda.


Akrylgolv


Akryl är en termoplast. Vid färdigt golv är akryl väldigt lik epoxi, lika stort urval av färg och struktur, men dess egenskaper är lite annorlunda. Största fördelen med akryl är dess korta härdningstid, även i kyla. Det tar bara några timmar innan beläggningen går att gå på.Polyuretangolv


Polyuretan är mycket flexibel och är lämplig att använda i tillexempel fogar. Den är också ett mycket bra komplement till epoxi. Polyuretanplasten läggs då ovanpå epoxibeläggningen och ger ett gott repskydd.