Allt inom måleri och industrigolv

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy


Måleribolagets kvalitetspolicy baseras på få, enkla och väl genomtänkta riktlinjer. Dessa riktlinjer är lätta att efterfölja och leder till ett lättkontrollerat och väldokumenterat arbetsflöde. Med hjälp av dessa riktlinjer kan vi tillfredsställa kundens önskemål och på bästa sätt utnyttja företagets och medarbetarnas speciella kompetens.


  • Genom ett nära samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda bra och väl utprovade produkter.
  • Vi skall alltid arbeta med personal med rätt kompetens och behörighet för att redan på offereringsbasis erbjuda ett bra måleri till rätt pris.
  • Vår verksamhet baseras på en systematiskt arbetsplanering och efterföljande arbetsflöde med rätt personal på rätt objekt.
  • Dokumentering och egenkontroller utförs på alla projekt, stora som små.
  • Uppföljning sker genom efterenhetsåterföring för att vi ständigt ska kunna förbättra oss.